ПРИЙТИ

Аудит стану охорони праці на відповідність вимогам законодавчих та нормативно-правових актів в галузі охорони праці

Аутсорсинг охорони праці

Допомога у виконанні приписів наглядових органів та супровід під час перевірки

Декларація робіт та устаткування підвищеної небезпеки

Оформлення документів дозвільного характеру в усіх напрямках виробничої діяльності

Надання послуг у сфері метрології

Навчання з електробезпеки 2-5 групи

Навчання за програмою методів безпечного виконання робіт

Належна організація системи охорони праці на підприємстві – запорука його успішності, ефективності і подальшого стабільного розвитку.


Центр «ОХОРОНА ПРАЦІ», усвідомлюючи, що за безпеку праці на підприємстві відповідає роботодавець, пропонує своїм клієнтам оптимальні комплексні рішення для впевненого, безпечного та закономірного розвитку підприємства, а також уникнення штрафних санкцій.

На підприємствах, де працює менше 50 співробітників, створювати службу охорони праці не обов'язково, та й не доцільно з фінансової точки зору. Утім, це не звільняє посадових осіб від відповідальності за життя і здоров'я персоналу. Передача функцій служби охорони праці на аутсорсинг зовнішнім спеціалістам з досвідом роботи в галузі охорони праці та добре знайомих з особливостями бізнесу − ефективне рішення, здатне забезпечити повноцінне функціонування системи охорони праці за відсутності штатного фахівця.

Фахівці Центру «ОХОРОНА ПРАЦІ» також працюють у сфері методологічного забезпечення та консультаційної підтримки роботи служби охорони праці на підприємстві і готові розробити весь пакет внутрішньої документації з охорони праці відповідно до встановлених законодавчих вимог, враховуючи індивідуальні особливості діяльності підприємства.

Професійна підтримка організації служби охорони праці на підприємстві дозволить мінімізувати ризики виникнення виробничого травматизму, створити безпечні та комфортні умови праці, розробити правила поводження з матеріалами, інструментами, приладами, методичні розробки та інші необхідні документи, а також додати впевненості Вашому бізнесу.

АДРЕСА м. Чернігів